ผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลก 20 อันดับ

เมื่ออายุได้ 5 ขวบ โมจดาห์ และครอบครัวได้หนีไปแคนาดาเพื่อออกจากประเทศอัฟกานิสถานที่ถูกทำลายจากสงคราม เมื่อครอบครัวของเธอสามารถสร้างบ้านใหม่ใน Great White North ได้แล้ว